bollywood

Navya Naveli Shares Pic From Shweta Bachchan’s Birthday Party Of 4: “Nothing Better Than You”

[ad_1] Navya Naveli shared this family photo (courtesy navyananda)HighlightsShweta Bachchan celebrates her birthday on March 17 Shweta's husband Nikhil Nanda's birthday is on March 18 Navya posted a birthday wish for her parents on InstagramNew Delhi: Shweta…